Capelle zet met Irado in op duurzaam afvalbeheer

De gemeente Capelle aan den IJssel gaat de inzameling van huishoudelijk afval uitvoeren in samenwerking met Irado. Het college van B&W heeft hiertoe besloten. Met deze samenwerking zet de gemeente Capelle in op duurzaam afvalbeheer en het behalen van de gemeentelijke milieudoelstellingen. De samenwerking start vanaf 1 januari 2018.

Met de samenwerking brengt de gemeente Capelle het volledige afvalbeheer onder bij één partij. Irado gaat de inzameling, de verwerking van huishoudelijk afval en het beheer van het afvalbrengstation verzorgen.

Milieudoelstellingen
Irado heeft een unieke samenwerking met een afvalverwerker die voor de Schiedamse organisatie de nascheiding verzorgt. Bronscheiding blijft zoals het was. Daarnaast kan door nascheiding van restafval een hoger scheidingspercentage voor Capelle worden bereikt. “Door in zee te gaan met Irado maken we een belangrijke stap in duurzaamheid. De mogelijkheden om effectiever afval te scheiden zijn nu groter geworden omdat meer energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Dat past binnen de Capelse milieudoelstellingen en de VANG-doelstellingen. Ik ben blij met dit besluit”, aldus wethouder J.P. Meuldijk.

Maatwerk
Ook Irado-directeur A.J. Hertog kijkt uit naar de samenwerking. ‘Afvalbeheer is voor ons meer dan het inzamelen van afvalstromen. We leveren graag een bijdrage aan het behalen van de milieudoelstellingen van onze partnergemeenten. Binnen de samenwerking gaan we samen met Capelle op zoek naar efficiënte, duurzame oplossingen. En leveren daarbij maatwerk.’ Irado heeft in haar voorstel verschillende duurzame mogelijkheden voorgesteld, zoals bijvoorbeeld voor het gebruik van groen gas dat wordt geproduceerd uit het huishoudelijke afval van Capelle.

Kostenbewust
Capelle verwacht met de samenwerking een aanzienlijke verbetering van de scheidingsresultaten en daardoor het hergebruik van grondstoffen. Behalve een effectievere scheiding van afval is de verwachting dat de kosten voor afvalinzameling ook omlaag gaan. De gemeente Capelle is voorzichtig met de bezuiniging en schat deze voorlopig in op jaarlijks € 300.000,00.

Meer service
De samenwerking wordt voor langere tijd aangegaan. De gemeente Capelle wil aandeelhouder en partner worden van Irado. Als partner heeft Capelle sturing op de bedrijfsvoering. De service naar Capellenaren zal hierdoor groter worden.