Business Intelligence in de wereld van afval- en grondstoffen

Voor alle organisaties, actief in de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen, wordt het beschikken over onbetwiste en betrouwbare managementinformatie steeds belangrijker. Dit niet alleen om de organisatie tijdig te kunnen (bij)sturen, maar ook om een transparante verantwoording af te kunnen leggen aan alle stakeholders en belangstellenden over de prestaties van de onderneming en de effecten daarvan op mens, omgeving en rendement.

Vaak zijn de daarvoor benodigde gegevens wel als data binnen een organisatie aanwezig, maar is deze niet als gerichte informatie op ieder gewenst moment beschikbaar. Diverse organisaties hebben in de afgelopen jaren belangrijke stappen op dit gebied genomen, waarmee zij zowel hun grip op de bedrijfsvoering als hun exposure naar buiten toe, sterk hebben verbeterd.

Als ultieme aanhanger van het begrip: “Kennis delen, is kennis vermenigvuldigen”, nodigen de business units Afval & Milieu en Performance Management van Active Professionals u graag uit voor het bijwonen van het event “Business Intelligence in de wereld van afval- en grondstoffen”.
In deze bijeenkomst geeft een aantal relaties inzicht in de wijze waarop zij belangrijke verbeteringen hebben gerealiseerd op het gebied van managementinformatie en de communicatie daarover.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 juni 2015, vanaf 12.30 uur op het kantoor aan de Westersingel 98 te Rotterdam. De deelname is kosteloos

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Inloop met lunch

13.30 uur: Opening bijeenkomst door Mark Vaal, manager business unit Afval en Milieu

14.00 uur: Danny Plug, bedrijfscontroller bij NV Haagse Milieu Services
‘Van sturen in de mist, naar sturen met helder weer’. Het proces hieromtrent dat HMS
heeft doorgemaakt en de successen die hiermee bereikt zijn worden gepresenteerd.

14.45 uur: Pauze

15.00 uur: Jorgen van Rijn – Duurzame doener bij Afval Loont
In het kader van VANG is het des te meer van belang om inzicht te hebben in behaalde
inzamelresultaten. Afval Loont presenteert de dashboards die zij heeft laten ontwikkelen
om haar klant adequate management informatie te leveren.

15.45 uur: Frits de Haas – Business Process Manager bij HVC
Afval- en milieudienstverlening zonder ICT wordt ondenkbaar, maar houden we orde of
zijn we op weg naar chaos kunnen standaarden ons hierbij helpen? Frits de Haas van de
HVC Groep is lid van de Stuurgroep STOSAG (www.stosag.nl) binnen de NVRD en geeft
toelichting op de open standaarden.

16.30 uur: Afsluiting met ruimte voor discussie en vragen, onder het genot van een hapje en drankje.

U bent welkom op 9 juni 2015 aanstaande. Aan- of afmelden kan via info@active-professionals.nl

Mocht u verhinderd zijn, maar is de inhoud van deze bijeenkomst toch interessant voor uw organisatie, dan is het deelnemen door een collega uiteraard geen probleem. Ons verzoek is de naam van de vervangende collega dan aan ons door te geven.