Buddy Vedder schrijft een prentenboek over het recyclen van plastic afval.

Buddy Vedder is gevraagd een boek te schrijven over een maatschappelijk onderwerp in de serie “Our World Books”. Buddy heeft een samenwerkingsverband met de Plastic Whale Foundation. Verder heeft een kinderboek genaamd “Superhelden in de maak!” Het is geschreven om de lezer bewust te maken van het belang van het op een toegankelijke manier recyclen van plastic afval….lees verder

Bron: Xbox Gaming Site


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.