BRL Certificering voor Dusseldorp Rioolservice

Dusseldorp Rioolservice B.V. is als een van de eersten in Nederland gecertificeerd volgens BRL 14020-01, het kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen. De kwaliteitseisen van deze certificering hebben betrekking op de doelmatigheid van het onderhoud van pompinstallaties en gemalen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de techniek en veiligheid van de werkwijzen die zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een kwaliteitsnormering. Het doel van deze kwaliteitsnormering is het creëren van een uniforme beoordelingsmethode….lees meer