BRBS Recycling installeert Recycling Forum

Recent heeft BRBS Recycling haar Recycling Forum van zes experts geïnstalleerd. Voor de vereniging gaat het Recycling Forum een klankbordfunctie vervullen en zal gevraagd en ongevraagd de vereniging op strategisch en beleidsmatig gebied adviseren. Voor brancheverenigingen is het van groot belang kennis te hebben van het maatschappelijk krachtenveld. En wat is er dan beter met personen uit verschillende geldingen van dat krachtenveld gestructureerd het overleg aan te gaan.

Het Recycling Forum zal BRBS Recycling en daarmee de sector van recyclingbedrijven ondersteunen om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. Het Recycling Forum zal zich in eerste instantie toeleggen op:

  • zelfstandig en op verzoek van het bestuur onderwerpen behandelen, die een strategische aanpak vragen en daarmee helpen de doelstellingen van de vereniging te behalen;
  • gevraagd en ongevraagd als klankbord- en adviesorgaan voor de vereniging te functioneren;
  • leden van het Recycling Forum ‘kijken van buiten’ naar de vereniging, waarmee een beeld van de vereniging wordt gevormd en zij zich op de meest effectieve kan profileren.

Enige malen per jaar vindt er tussen het Recycling Forum en een delegatie van bestuur en leden van BRBS Recycling gestructureerd en afhankelijk van de probleemstelling op ad hoc basis overleg plaats.

Het Recycling Forum bestaat uit Marieke van der Werf, Jan Paul van Soest, Menno Knip, Ernst Worrell, Jan Storm en Ger de Jong. Allen personen, die ieder binnen hun vakgebied expert zijn op thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en recycling.

  • Marieke van der Werf, partner van Dröge en Van Drimmelen, bekleedt diverse functies op het gebied van milieu en grondstoffen en was voormalig 2e Kamerlid voor het CDA.
  • Jan Paul van Soest, onafhankelijk adviseur duurzaamheid, oprichter van De Gemeynt en De Groene Zaak en diverse andere functies vervult op het vlak van duurzaamheid.
  • Menno Knip, 1e Kamerlid voor de VVD, meer dan 25 jaar burgemeester geweest en in diverse organisaties als bestuurder participeert.
  • Ernst Worrell, professor op de gebieden energie, materialen en milieu, verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook directeur van het Copernicus Instituut is.
  • Jan Storm, directeur van Consultancy & Interim solutions, heeft een enorme staat van dienst als bestuurder voor diverse instituten en bedrijven en adviseert publieke en private partijen op het gebied van afval, recycling en circulaire economie.
  • Ger de Jong, voormalig directeur van de gemeentelijke organisatie De Meerlanden en zelfstandig adviseur. Hij kent de afval- en recyclingwereld en het functioneren van brancheverenigingen van binnenuit.

BRBS Recycling voelt zich zeer vereerd deze personen in haar Recycling Forum te hebben, waarbij
de toezeggingen van deze zes experts zich kenmerkt in grote bereidwilligheid en drive om zich samen
met de vereniging BRBS Recycling te willen inspannen in verdere versnelling van het verduurzamen
van onze maatschappij.