Branchebrede samenwerking in pilot verduurzamen logistiek proces

Twence, Leemans Waste Centre en Van Gansewinkel, onderdeel van de nieuwe afvalrecycler Renewi, zijn deze maand gestart met een pilot gericht op een nieuw logistiek proces voor bedrijfsafval. Gedurende de pilot worden High Cube containers (de grootste in Europa) middels een gepatenteerd uniek slidesysteem gevuld met brandbaar bedrijfsafval, waarna het afval van het Amsterdamse havengebied met binnenvaartschepen wordt verscheept naar Hengelo. De pilot brengt diverse duurzame voordelen en duurt een maand waarbij de samenwerking naar verwachting in de toekomst nog breder wordt ingezet.

Afvalrecycler Van Gansewinkel, Leemans – specialist in het oplossen van waste-logistiek – en Twence – producent van grondstoffen en energie – zijn er gezamenlijk in geslaagd om de logistieke processen vanaf het beladen tot en met het schoon opleveren van de containers efficiënter en vooral milieuvriendelijker te organiseren. Het slidesysteem garandeert een optimale belading, aanzienlijk minder stofontwikkeling en een hogere laadsnelheid. Daarbij leidt het vervoer van 2.800 ton brandbaar bedrijfsafval over water tijdens de pilot tot minder belasting van het wegennet en tot een substantiële afname van de CO2-uitstoot met circa 52%. Een prachtig voorbeeld waartoe deze samenwerking gaat leiden: het verduurzamen van logistieke processen.