Brabants Afval Team blikt tevreden terug op Tilburgse Kermis 2015

De Tilburgse Kermis trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. De vele bezoekers zorgen ook voor veel afval. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Tilburg onder de noemer ‘jij sorteert, wij recyclen’ geprobeerd om de bezoekers bewust te maken om het afval op de juiste manier weg te gooien. Uit de praktijk is gebleken dat ‘jij sorteert, wij recyclen’ voor een evenement als de kermis met 1,5 miljoen bezoekers nog een brug te ver is. De weg naar de afvalbak wordt helaas niet altijd gevonden. Laat staan het afval gescheiden weggooien. Vandaar dat de gemeente Tilburg er dit jaar voor heeft gekozen om het afval bij wijze van proef achteraf te scheiden. Deze nascheiding levert tevens inzicht in de samenstelling van het afval wat dan weer als input gebruikt kan worden om de inzameling en verwerking bij grotere evenementen te kunnen verbeteren.

Succesvolle nascheiding
Het Brabants Afval Team heeft 90.720 kilo aan kermisafval ingezameld. Daarnaast heeft de Diamant Groep er iedere ochtend voor gezorgd dat de straten weer schoon waren voor de start van een nieuwe kermisdag. De Diamant Groep heeft ongeveer 22.960 kilo aan zwerfafval van straat gehaald.
Algemeen uitgangspunt binnen de gemeente Tilburg is om afval zoveel mogelijk op de juiste manier te sorteren zodat het als grondstof hergebruikt kan worden. Het nascheiden van het kermisafval is in dat opzicht dan ook een succes geweest vergeleken met vorige jaren.

Verwerking urine
Naast het afval is er 20.980 kilo urine ingezameld en getransporteerd naar de verwerker. Hiermee is 53 kilo struviet en 1.469 kilo ammoniumsulfaat teruggewonnen door middel van de SaNiPhos-installatie. Deze stoffen worden gebruikt als grondstoffen voor kunstmest. Dit draagt bij aan de mooie ambitie: onze stad duurzaam en schoon.