Bouw van uniek Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics in Heerenveen gestart

“Samen kunnen we het plastic probleem helpen oplossen”

Onlangs is gestart met de bouw van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) in Heerenveen. Friesland krijgt daarmee een testcentrum dat uniek is in Europa en actief meewerkt aan het oplossen van het plastic probleem. Zo wordt een belangrijke stap gezet om hergebruik van plastic uit afval door onderzoek te stimuleren. Ook krijgt de circulaire economie in de regio met de komst van het unieke testcentrum vanuit Heerenveen een stevige impuls.

Het onafhankelijk landelijk testcentrum, dat medio maart 2020 klaar is, wordt in Heerenveen op bedrijventerrein Haskerveen gerealiseerd. Het testcentrum gaat praktisch onderzoek doen naar ‘het nieuwe leven van plastic’: nieuwe manieren om plastics uit afval beter te sorteren zodat het makkelijker opnieuw kan worden gebruikt. Niet weggooien of verbranden, maar duurzaam hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing. Zo blijven de grondstoffen voor plastics in omloop.

Met de realisatie van het NTCP is een bedrag van circa 3 miljoen euro gemoeid, en wordt gefinancierd door bijdragen van onder andere de Rijksoverheid, de Provincie Fryslân en het Afvalfonds.

Uniek
Directrice Martine Brandsma, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het NTCP, vertelt: “We zijn er trots op dat we binnen negen maanden na de start van het initiatief de eerste schep in de grond kunnen zetten voor de fysieke realisatie van het testcentrum. Plastics uit afval hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing is geen sinecure en vergt kennis, innovatie en samenwerking, waar veel verschillende partijen bij nodig én betrokken zijn. In ons landelijk testcentrum komt dat allemaal samen.

We realiseren hier een unieke testlijn voor sortering en wassen. Met de sorteerlijn kunnen we het uitsorteren van plastics uit huishoudelijke afvalstromen gecontroleerd simuleren, onderzoeken enverbeteren. Zo’n lijn bestaat nu nog nergens. De levering van de eerste machines is voor eind december van dit jaar gepland.

De praktisch toepasbare kennis die we in het testcentrum opdoen en ontwikkelen is nodig om bedrijven te helpen meer goed recyclebaar materiaal op de markt te brengen en dit vervolgens te (her)gebruiken in hun producten. Hiermee geven we invulling aan de behoefte van de hele keten, van afvalinzamelaars en recyclers, tot de bedrijven die verpakkingsmateriaal op de markt brengen, merkeigenaren en retailers. Door te testen en onderzoek te doen met behulp van onze testlijn kunnen we echt meters maken en bijdragen aan een oplossing voor plastics en de recyclebaarheid ervan.”