Bouw nieuwe circulaire milieustraat De Wolden op schema

De plaatsing van het circulaire bordes in De Wolden is vorige week gestart. De enorme sneeuwval gooide de eerste dagen nog roet in het eten, maar daarna kon het team van Modulo Milieustraten vol aan de bak.

De gemeente de Wolden wil de service- en dienstverlening verbeteren en de inwoners stimuleren om afval nóg beter te scheiden. Bij het ontwerp is ervoor gekozen om de milieustraat efficiënt en overzichtelijk in te richten. Hierdoor wordt een goede doorstroming van de auto’s bereikt. Verder is er een minimale personeelsbezetting nodig.

De milieustraat heeft 2 niveaus; de bezoekers kunnen hun afval- en grondstoffen gemakkelijk vanaf het verhoogde bordes in de containers werpen. Er komen meerdere inloopcontainers en een inname- en opslagpunt voor Klein chemisch afval. Bezoekers kunnen straks maar liefst twintig verschillende afval- en grondstofstromen lossen. Onder het bordes zijn vele meters beschikbaar voor de opslag van de diverse fracties.

Het bordes is duurzaam en circulair. Het bordes wordt namelijk gebouw met betonelementen die geproduceerd zijn uit eco-granulaten. Bij de productie worden dan de primaire grondstoffen zand en grind vervangen door secundaire grondstoffen zoals bijvoorbeeld gebruikt asfalt van autowegen. Hierdoor wordt bespaard op het gebruik van grondstoffen. Daarnaast is de milieustraat opgebouwd uit modulaire elementen die indien gewenst, in de toekomst kunnen worden hergebruikt, verplaatst etc.

De bouw ligt op schema en als het weer meewerkt, dan gaat de vernieuwde milieustraat begin februari open. De feestelijke opening is gepland op zaterdag 3 maart.