Bouw grootste zonnepark van Twente van start

34 voetbalvelden, 61.000 zonnepanelen, elektriciteit voor 4.500 huishoudens

Met het onthullen van een bouwbord gaven Peter van den Groenendaal van Solarcentury en Marc Kapteijn van Twence dinsdag 24 april het startsein voor de bouw van het Twence zonnepark Boeldershoek-West.

Dit grootste zonnepark van Twente krijgt een totale omvang van 20 hectare, zo’n 34 voetbalvelden. Het park kan voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens. Deze elektriciteit wordt geproduceerd met 61.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 17,5 MWp. Vanaf september 2018 zal de groene energie geleverd worden aan het net. Solarcentury uit Helmond bouwt en onderhoudt het zonnepark.

Voor Twence is dit de tweede stap op het gebied van zonne-energie. In november 2017 vierden we de formele ingebruikname van zonnepark Tienbunderweg, dat elektriciteit levert voor 1.000 huishoudens. Voor de langere termijn werken we aan een zonnepark op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Hof van Twente.

Marc Kapteijn, algemeen directeur van Twence: “We willen beschikbare percelen gebruiken voor de opwekking van duurzame energie uit zonlicht. Het past binnen ons streven om meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Wij dragen hiermee substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelen van de regio”.

Zonnepark Boeldershoek-West ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen de Oude Hengelosedijk en de A35. Rondom het park worden struiken en bomen aangeplant, die in de omgeving veel voorkomen. Door het inzaaien van bloemmengsels wordt het een aantrekkelijk gebied voor insecten, kleine dieren en vogels. Schapen nemen straks het maaiwerk onder de panelen voor hun rekening.