Blink start campagne Recycleklaar

Lege en losgemaakte verpakkingen zijn beter te verwerken

Foto: Blink inzamelwagens met PMD campagne

Met de campagne Recycleklaar vraagt Blink op een vrolijke manier aandacht voor hoe het nóg beter kan: leeg, los en plat zijn plastic verpakkingen beter te verwerken.

De insteek van de campagne is positief. De grootste winst is nu te behalen in het goed aanbieden van het gescheiden materiaal, zodat het zo goed mogelijk verwerkt kan worden. Daarom vraagt Blink inwoners van de Blink gemeenten om hun verpakkingen leeg te maken en materialen zoveel mogelijk los van elkaar in de bak te gooien. Dan is je verpakking ‘recycleklaar’.

Kliederboel in de sorteerinstallatie
“Nu het scheiden van afval steeds vanzelfsprekender is, is het goed om inwoners ook bewust te maken van wat zij nog meer kunnen doen om hun verpakkingsafval recycleklaar te maken. Zonder dat we het ingewikkelder willen maken,” aldus Mark Vaal, Directeur Blink. “Veel mensen weten niet dat een halfvol pak yoghurt of een niet-opgemaakte fles shampoo problemen oplevert voor de sorteerinstallatie. Zonde, want het geeft onnodig storingen en te volle verpakkingen worden niet verwerkt tot nieuwe grondstoffen.”

Geen lijstjes, wel lol
De campagne legt bewust geen nadruk op de vraag wat er nu wel of niet bij het plastic mag. In plaats daarvan laat de campagne de inwoners in speelse video’s zelf ontdekken welke verpakkingen goed te recyclen zijn, zoals flacons voor shampoo of wasmiddel.

Daarnaast spoort de campagne aan om verpakkingen ‘recycleklaar’ te maken. De verpakkingen vertellen op een vrolijke manier hoe ze het liefst ingezameld willen worden. Knijp of lepel je verpakking goed leeg, omspoelen is niet nodig. Van yoghurtbakjes trek je het aluminium deksel los. Beide materialen mogen bij het plastic, maar wel los van elkaar. Om diezelfde reden kun je beter geen plastic verpakkingen in een leeg conservenblikje proppen. Leeg en los inzamelen dus, dan is je plastic recycleklaar. Die bewustwording wil Blink  aanwakkeren.

Afvalscheidingsplan
De campagne is onderdeel van het afvalbeleid dat de Blink gemeentes voeren. Doelstelling in 2025 is 30 kilogram restafval per inwoner per jaar. Recycleklaar gaat hier een eigen rol in spelen. Want hoe meer er gerecycled wordt, hoe kleiner de hoeveelheid restafval. Bovendien kunnen er dan de mooiste nieuwe producten van gemaakt worden, iets waar de inwoners zelf ook plezier van hebben.

Feiten en cijfers
De campagne is een voortvloeisel van de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Afvalfonds Verpakkingen sloten voor de periode 2020 – 2029. In deze overeenkomst zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling en vergoeding voor de inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons). Nederland behoort tot de koplopers in Europa: van alle metalen verpakkingen wordt 95% gerecycled, van de kunststof verpakkingen al 52%.