Betere kwaliteit plastic verpakkingsafval nodig voor sluiten afvalketen

*In 2021 heeft de Nederlandse overheid zogenoemde circulaire doelstellingen geïntroduceerd waarin het hergebruik van verpakkingen mag worden meegeteld. Over het jaar 2021 heeft het Afvalfonds daarom voor het eerst uitgevraagd hoeveel glazen verpakkingen zijn hergebruikt. Het Afvalfonds wil in de toekomst graag voor meer verpakkingen het hergebruik meten.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen zet zich samen met alle partijen in de recycleketen dagelijks in om de cirkel – van verpakking naar grondstof, naar nieuwe verpakking – verder te sluiten. In 2021 werd in totaal 80% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt. Nederland behoort daarmee tot de top in Europa. Dat blijkt uit de recyclingresultaten verpakkingen 2021

Nadruk op kwaliteit
Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds: “We hebben afgelopen jaar wederom samen in de afvalketen mooie resultaten geboekt waar we trots op kunnen zijn. Toch is er ook reden tot serieuze zorg. Wij lopen in Nederland tegen de grenzen van ons systeem aan. Rond plastic hebben we nu een recyclingpercentage bereikt van 49%. Dan neemt de komende jaren hooguit nog enkele procenten toe. Dan is het maximaal haalbare bereikt binnen de huidige inrichting van de plastic afvalverpakkingsketen. Optimaliseren van processen heeft weinig tot geen effect meer.” Sinds 2008 hebben we in Nederland een goed inzamelsysteem voor plastic verpakkingsafval ingericht. Wat eerst een voordeel was – namelijk zoveel mogelijk plastic inzamelen en verwerken vanuit wettelijke recyclingregels – is nu een nadeel geworden voor het sluiten van de afvalketen. We hebben nu een systeem nodig dat wordt gestuurd op kwaliteit en innovatie, in plaats van kwantiteit.

Klein Lankhorst: “Je kunt alleen verpakkingen maken van gerecycled plastic als de kwaliteit hoog genoeg is. Daarvoor hebben we een keten nodig waarin men elkaar motiveert en stimuleert om te veranderen. We kunnen de verpakkingsketen alleen echt sluiten als we beter samenwerken. Dat moet voor iedereen de opdracht zijn de komende jaren. Het is nu of nooit.” Om te zorgen dat nog meer plastic verpakkingsafval zo goed mogelijk gerecycled wordt tot grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen moeten er drie dingen verbeteren. Meer innovatie en betere technieken in sortering en recycling, het ontwikkelen en toepassen van beter recyclebare verpakkingen en betere, slimmere inzameling. En natuurlijk waar mogelijk moeten verpakkingen gewoon worden weggelaten of hervulbaar worden.

Klein Lankhorst: “Belangrijk is dat we het met elkaar makkelijker gaan maken. Zodat meer verpakkingen terugkomen als grondstof dan nu het geval is. Dat is beter voor het milieu en het terugdringen van maatschappelijke kosten. Het gaat ook klimaatverandering tegen omdat het zorgt voor minder CO₂-uitstoot én het helpt tegen de toenemende grondstoffenschaarste.”