Bestuurder Gerbrandy benoemd tot president-commissaris bij NV Fryslân Miljeu

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Fryslân Miljeu op vrijdag 28 juni jl is, op voordracht van de Raad van Commissarissen, de heer G. Gerbrandy per 1 juli 2019 benoemd tot president-commissaris bij NV Fryslân Miljeu. Hij is hiermee opvolger van de heer Krol wiens (verlengde) benoemingstermijn eindigde.

De heer Gerbrandy (66) was tot begin van dit jaar burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Hij is eerder ook wethouder geweest in de voormalige gemeente Wymbritseradiel. De heer Gerbrandy is onlangs benoemd tot lid van de Eerste Kamer.

NV Fryslân Miljeu is het onderdeel van Omrin
met als belangrijkste taak het inzamelen van huishoudelijk afval. Het andere onderdeel van Omrin is Afvalsturing Friesland NV, met als belangrijkste taak het be- en verwerken van huishoudelijk afval.