Bedrijfsafval (Rapid Impact Contracting)

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwolle

Omschrijving: De gemeente Zwolle is samen met Cibap en Dimence Groep (vanaf nu Opdrachtgever) bezig met de voorbereiding op een gezamenlijke Europese aanbesteding bedrijfsafval. Het doel van de aanbesteding is het aangaan van een overeenkomst met één opdrachtnemer die een coalitie vormt (met bijvoorbeeld start-ups en/of andere innovatieve bedrijven) voor het hoogwaardig inzamelen, transporteren en verwerken van het bedrijfsafval. Met als uiteindelijk doel om het afval van Opdrachtgever terug te laten keren in de kringloop als grondstof. Opdrachtgever stelt de SDGs centraal in deze aanbesteding. De aanbestedingsmethode die het beste past bij de ambities van Opdrachtgever is “Rapid Impact Contracting (RIC)”. Hiermee besteedt Opdrachtgever geen volledig uitgewerkte oplossingen aan, maar worden marktpartijen uitgedaagd om samen met (keten)partners de meest ideale oplossing aan te bieden….lees verder

Bron: Aanbestedingskalender 15-05-2019 14:17

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.