Basisschoolleerlingen bezoeken milieustraat Saver en Kringloper Roosendaal

Op maandag 5 en maandag 12 maart brengen zo’n 60 leerlingen van twee basisscholen uit Roosendaal en Halderberge een bezoek aan Saver N.V. in Roosendaal. Dit bezoek vindt plaats in het kader van het pilot-zwerfvuilproject dat Saver onlangs gestart is voor basisschoolleerlingen uit groep 8.

Op 5 maart om 9.30 uur zullen 36 kinderen (en begeleiders) van basisschool De Vlindertuin uit Roosendaal de milieustraat Saver aan de Rietschotten 7 in Oud Gastel bezoeken. Behalve een rondleiding met bijbehorende uitleg krijgen de kinderen ook opdrachten voorgeschoteld in de vorm van een spel. Daarna bezoeken de kinderen het gebouw van Saver aan de Stepvelden 8 in Roosendaal voor een korte pauze met iets te drinken en te eten. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan De Kringloper, alwaar de kinderen een kijkje achter de schermen krijgen. Om 11.45 uur fietsen de kinderen terug naar huis. Op 12 maart wordt hetzelfde programma gevolgd met ruim 20 leerlingen uit groep 8 van basisschool De Schakel uit Oudenbosch.

Om kinderen en volwassenen op een creatieve manier bewust te maken van het belang van een schone leefomgeving heeft Saver N.V. uit Roosendaal het initiatief genomen om een pilotproject op het gebied van zwerfafval te starten op een tweetal basisscholen in Halderberge en Roosendaal. Daarbij is de samenwerking gezocht met de betreffende gemeenten en CC-educatie uit Oudenbosch. De projecten dienen te leiden tot een vermindering van het afval dat naast zowel bovengrondse als ondergrondse verzamelcontainers geplaatst wordt in de wijken rondom de twee scholen.

Behalve de bewustwording en het serieus nemen van kinderen, het verminderen van het bijgeplaatste afval en de daarmee gepaard gaande kosten, beoogt het project de betrokkenheid van inwoners in de wijk te vergroten. De kinderen worden in een aantal bijeenkomsten gevraagd mee te denken over oplossingen voor zwerfvuilproblematiek en hun ideeën te verwoorden en verbeelden. De resultaten hiervan worden in maart en april aan de wijk getoond met behulp van een tentoonstelling op school en een blijvende ’visual’ in de wijk.

Aanleiding voor het initiatief van Saver vormde de uitkomst van een onderzoek van Agentschap NL, Nederland Schoon en de NVRD over het voorkomen van afval dat naast verzamelcontainers geplaatst wordt.