Basisschool de Tandem in Oud-Beijerland is een afvalvrije school geworden

Steeds meer scholen in de Hoeksche Waard nemen deel aan dit project en leveren hiermee een grote bijdrage op het creëren van meer betrokkenheid en bewustwording bij de jeugd.

Ook deze school gaat zich inspannen om zo min mogelijk restafval te produceren en optimaal afval te scheiden.

Afvalvrije school
De school is zelfs zo fanatiek door hun grote rolcontainer in te ruilen voor een kleinere container! Om de school en de leerlingen een steuntje in de rug te geven, heeft de RAD leuke prullenbakken en drinkbekers overhandigd. Daarnaast heeft Koos de Vuilnisman leuke lessen en opdrachten gegeven over afval en afvalpreventie. Ons doel is om de leerlingen en hun ouders bewust te maken over het ontstaan van onnodig afval!

De RAD Hoeksche Waard is een gemeenschappelijke regeling van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard; de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De RAD is verantwoordelijk voor het complete afvalbeleid en -inzameling voor de 84.000 inwoners in de Hoeksche Waard. Daarnaast verzorgt de RAD voor de bij haar aangesloten gemeenten de machinale straatreiniging.