Baetsen / REMONDIS en Eindhoven Airport NV sluiten samenwerkingsovereenkomst

Baetsen/REMONDIS en Eindhoven Airport NV hebben op 1 juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de afvalinzameling en afvalverwerking op het terrein van het vliegveld.

Deze samenwerking is een uitvloeisel uit een aanbesteding die Eindhoven Airport gegund heeft aan Baetsen.