Avri kiest Van Scherpenzeel als ketenregisseur voor kunststof verpakkingsafval

Van links naar rechts: Rudie Marsman (marketing salesmanager Van Scherpenzeel), Roger Beuting (managing director Van Scherpenzeel), Erik de Vries (directeur Avri), Guido de Wildt (contractmanager Avri)

Vanaf 1 maart 2016 voert de Van Scherpenzeel Groep de regie over de recycling van het huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal en de drankenkartons voor alle Avri-gemeenten. Op 2 februari hebben
Avri-directeur Erik de Vries en Roger Beuting, algemeen directeur van de Van Scherpenzeel Groep hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst gezet.

Avri en Van Scherpenzeel sluiten hiermee een zogenaamd full service recyclingcontract af, waarbij Van Scherpenzeel in 2016 en 2017 op- en overslag, sortering en recycling van het kunststofverpakkingsafval en de drankenkartons voor haar rekening neemt. In de overeenkomst is een verlengingsoptie voor 2018, 2019 en 2020 opgenomen. Verwacht wordt dat Avri in 2016 ongeveer 4600 ton aan kunststofverpakkingsafval en drankenkartons inzamelt bij haar inwoners in Rivierenland. Avri werkte eerder samen met Kunststof Hergebruik BV, dat begin 2015 is overgegaan in Van Scherpenzeel.