AVR levert stoom aan bedrijven in de Rotterdamse Botlek

Stoomnetwerk leidt tot hoger energierendement AVR en CO2-reductie

Afvalverwerker en energieleverancier AVR (onderdeel van de Van Gansewinkel Groep) gaat stoom leveren aan omliggende bedrijven in de Rotterdamse Botlek, waardoor fossiele brandstoffen bespaard blijven en CO2-emissies worden gereduceerd.

AVR ondertekende woensdagavond 15 februari de contracten met haar partners Stedin (netbeheerder) en chemiebedrijf en stoomgebruiker Emerald Kamala Chemical (EKC), waarmee de aanleg van een stoomnetwerk in de Rotterdamse Botlek officieel groen licht kreeg.

Het idee voor de aanleg van een stoomnetwerk bestaat al jaren en nu is het zover dat Stedin kan starten met de bouw van het netwerk. Het doel van het stoomnetwerk is de stoom van de ene fabriek te transporteren naar omliggende fabrieken die stoom als productiemiddel nodig hebben. Deze fabrieken wekken hun stoom nu op met eigen, veelal fossiel gestookte stoomketels. Door aansluiting op het stoomnetwerk kunnen bedrijven elkaars productiefaciliteiten optimaal benutten en daarmee aanzienlijke kosten in de keten besparen.

Met het stoomnetwerk wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk teruggedrongen en de luchtkwaliteit verbeterd. De levering van stoom aan EKC levert alleen al een CO2-reductie op van 70.000 tot 100.000 ton per jaar. Het stoomnetwerk wordt dan ook ondersteund en mede gefinancierd door een Green Deal met het Rotterdam Climate Initiative en door Agentschap NL via de regeling Industriële Warmte Benutting.

Warmtenet Rotterdam-Zuid
Het initiatief past bij het streven van AVR om haar energierendement in de komende jaren te verhogen tot 60% (nu ca. 35%) en zoveel mogelijk restwarmte op een duurzame manier beschikbaar te stellen aan haar omgeving. In dit kader startte het bedrijf eerder dit jaar met de eerste werkzaamheden voor de distributie van warmte via een nieuw warmtenet naar Rotterdam-Zuid. Hiermee worden vanaf medio 2013 circa 50.000
huishoudens en bedrijven voorzien van duurzame stadverwarming. Dit levert een CO2-reductie op van minimaal 70.000 ton per jaar.

Bovendien werkt AVR samen met de gemeente en het Warmtebedrijf Rotterdam een plan uit met de intentie om naast Rotterdam-Zuid ook het bestaande
stadsverwarmingsnetwerk in het noordelijk deel van Rotterdam te ontsluiten en te voorzien van duurzame warmte.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]