AVR en gemeente Duiven tekenen contract verwerking afval

Huishoudelijk gft-afval en restafval wordt komende 5 jaar door AVR verwerkt

Op donderdag 12 februari 2015 hebben de heer Luca namens AVR en burgemeester De Lange namens de gemeente Duiven het contract ondertekend voor de verwerking van huishoudelijk gft- en restafval. De gemeente Duiven en het afval- en energiebedrijf AVR rekenen op een duurzame samenwerking die op meerdere fronten een positief effect heeft.

Duurzame samenwerking
De gemeente Duiven is om meerdere redenen blij met het resultaat van de aanbesteding: AVR verwerkt de komende 5 jaar het huishoudelijk restafval uit Duiven. Bij de verwerking van het afval wordt duurzame energie opgewekt in de vorm van elektriciteit en warmte. Maar liefst 24.000 huishoudens in Duiven, Westervoort en delen van Arnhem profiteren van de groene stadswarmte. En na verbranding worden de resterende waardevolle grondstoffen
– zoals metalen – teruggewonnen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de recycling doelstellingen.

Daarnaast leidt de gunning aan de lokale afvalverwerker tot minder transportbewegingen over de weg. Ook stimuleert het de lokale werkgelegenheid.

Daarmee sluit het ook goed aan op de duurzaamheidsvisie van de gemeente Duiven. De gemeente Duiven staat overigens op de 20ste plaats op de ranglijst van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI). (bron: www.gdindex.nl).

Bovendien past het resultaat van de aanbesteding goed binnen het concept van de ontwikkeling van bedrijventerrein InnoFase. De gemeente Duiven heeft de ambitie van dit bedrijventerrein het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland maken – en zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Door de unieke combinatie van bedrijven op InnoFase zijn er grote synergievoordelen voor bedrijven te behalen. Afval voor de één is immers een grondstof voor de ander. AVR is op dit bedrijventerrein gehuisvest en speelt een belangrijke rol in deze innovatieve en duurzame manier van ondernemen.

Financieel voordeel
Het nieuwe contract levert de gemeente Duiven en haar inwoners ook een financieel voordeel op. De kosten per ton verwerkt afval zijn namelijk lager dan voorheen. Dit financiële voordeel werkt door in de afvalstoffenheffing voor elk huishouden. Hoe dit voordeel precies uitpakt in de praktijk, het is nu nog te vroeg om dat te zeggen. De exacte besparing is namelijk afhankelijk van de daadwerkelijke hoeveelheid verwerkt huishoudelijk gft- en restafval. Daarom onderzoekt de gemeente Duiven dit jaar of en welke maatregelen doorgevoerd kunnen worden om de afvalinzameling efficiënter te organiseren en daarmee de scheiding van afval te stimuleren. Bovendien werkt de onlangs door het kabinet ingevoerde afvalbelasting door in het tarief. De aanbesteding is in ieder geval een positieve impuls voor de totale gemeentelijke begroting.

Aanbesteding
De gemeente Duiven en AVR, de afvalenergiecentrale aan de Rivierweg te Duiven, werken al sinds 2000 samen op het gebied van afvalverwerking. Omdat het contract op 31 december 2014 afliep, is de gemeente een Europees aanbestedingstraject gestart. AVR heeft daarin meegedaan en kwam eind vorig jaar als beste uit de bus.