AVI reststoffen, transport en be-/verwerking van – AEB Amsterdam

Aanbestedende instantie: AEB Amsterdam

Omschrijving: Met deze openbare Europese aanbesteding heeft AEB tot doel het sluiten van overeenkomsten met marktpartijen inzake het transport en de be-/verwerking van de volgende AVI-reststoffen: Perceel 1: rookgasreinigingresidu Perceel 2: doekenfilterresidu Perceel 3: filterkoek Perceel 4: vliegas Perceel 5: straalgrit verontreinigd met ketelas Perceel 6: rookgasontzwavelingsgips  Een AVI-reststof welke ….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.