Avalex verkoopt bedrijfsafval activiteiten aan REMONDIS

Verkoopcontract wordt getekend door dhr. Krawczik, managing director REMONDIS Nederland BV en dhr. Hoekema, Burgemeester Wassenaar en Voorzitter bestuur Avalex.

Per 31 december 2015 heeft Avalex de activiteiten rond het inzamelen van bedrijfsafval verkocht aan het Duitse familiebedrijf REMONDIS. Avalex is opgericht door de deelnemende gemeenten om het huishoudelijk afval in te zamelen. Als een nevenactiviteit had Avalex ook een afdeling Bedrijfsafval. Deze afdeling hield zich bezig met de inzameling bij bedrijven, evenementen en met ongediertebestrijding.

Vanuit de rijksoverheid is er een verscherping als het gaat om de mededingingsregels vastgelegd in de wet Markt en Overheid. Tevens zou door de gewijzigde fiscale regels het aanhouden van de dienstverlening aan bedrijven veel gecompliceerder worden voor de organisatie Avalex. Avalex streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van inzamelen en de verwerking van afvalstromen. Met oog op de veranderingen in de wetgeving en de uitdagingen op het gebied van de huishoudelijke inzameling die de organisatie heeft voor de komende jaren, heeft Avalex gemeend niet de benodigde kwaliteit te kunnen bieden aan de bedrijven die nodig is. Ook met oog duurzaamheidsdoelstellingen van de bedrijven. REMONDIS is hiervoor de aangewezen partner.

Jack Kuin, directeur Avalex is positief over het besluit dat het Algemeen Bestuur over deze overname heeft genomen: “Avalex heeft de komende jaren een aantal uitdagingen op het gebied van huishoudelijk afval. We willen ons focussen op onze kerntaak, de inzameling van huishoudelijk afval op een zo duurzame, efficiënte en milieuvriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we een nieuw afvalbeleid invoeren in onze gemeenten. Hier hebben we al onze tijd, energie en aandacht voor nodig. Er is een uitgebreide en grondige procedure gevolgd om tot een koper voor de afdeling bedrijfsafval te komen. Het was voor ons van groot belang dat de overnemende partij naast een goed financieel bod, ook veel belang zou hechten aan de kansen voor het huidige personeel op de commerciële afdeling en aan duurzaamheid. We zijn dan ook blij dat REMONDIS op al deze vlakken voldoet”.

Het aanbod van REMONDIS was op alle punten het beste. Zo is er veel aandacht voor de overgang van het personeel, bijvoorbeeld door de gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden. Ook de Ondernemings Raad van Avalex heeft op dit gebied een positief advies gegeven. Beide partijen hebben afgesproken geen uitspraken te doen over de overnameprijs.

Klanten van Avalex bedrijfsafval
Bij de beoordeling van het aanbod is de dienstverlening met de klanten van groot belang geweest. REMONDIS heeft een zeer goede reputatie en hecht veel waarde aan de regionale en lokale binding met haar klanten. De overname zal de komende periode verder in gang gezet worden. Huidige klanten van Avalex bedrijfsafval ontvangen bericht. Voorlopig zullen de afvalstoffen nog worden opgehaald door Avalex bedrijfsafval. Naar verwachting zal binnen een periode van een halfjaar de activiteiten zijn overgedragen aan REMONDIS.