Attero investeert in bouw Kunststof Opwerkingsinstallatie

Attero heeft het voornemen om in het komende jaar op zijn locatie Wijster te investeren in de realisatie van een opwerkingsinstallatie voor kunststoffolies. Daarmee zet Attero een verdere stap in de verbreding van zijn activiteiten in het opwerken en recyclen van teruggewonnen kunststof verpakkingen.

In de afgelopen jaren investeerde Attero al op grote schaal in de nascheiding van kunststoffen uit huishoudelijk restafval in de bestaande afvalscheidingsinstallaties in Wijster en Groningen. Attero is marktleider als het gaat om de terugwinning van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval. Daarnaast bouwde Attero een kunststofsorteerinstallatie (KSI) waar zowel nagescheiden kunststofstromen als aan de bron gescheiden kunststoffen gezamenlijk worden gesorteerd in acht deelstromen (PET, PET-trays, PE, PP, folies, mix, drankenkartons en metalen) die worden aangeboden aan recyclers. Deze sorteerinstallatie heeft een jaarcapaciteit van 80 Kton. Met de bouw van de geplande opwerkingsinstallatie sluit Attero de kringloop voor kunststoffolies.

Uniek
In de nieuwe opwerkinstallatie worden de reeds gesorteerde folies uit na- en brongescheiden kunststoffen warm gewassen, gemalen en omgesmolten tot LDPE granulaat, een directe grondstof voor de plasticindustrie. Het grote verschil met reeds bestaande installaties in binnen- en buitenland is de mogelijkheid om vervuilde folies intensief te wassen en te verwerken tot een hoogwaardig en geurvrij granulaat. De aanbesteding voor de bouw van de installatie loopt momenteel. De nieuwe installatie krijgt een capaciteit van 24 Kton per jaar.

Steun
De EU heeft voor het realiseren van dit innovatieve project een LIFE-subsidie verleend. De realisatie start zodra de benodigde vergunningen zijn verkregen. Verwacht wordt dat de bouw begint in het eerste kwartaal van 2017. De bouwwerkzaamheden zullen een half jaar duren.