Attero en AVR verliezen kort geding importheffing afval

Attero en AVR hebben het kort geding dat zij tegen de staat aanspande om de komst van de importheffing op afval te stoppen verloren. Hierdoor wordt de heffing op 1 januari as. van kracht. De Rechtbank in Den Haag sprak woensdag zijn oordeel uit.

Attero zegt in het Financieel Dagblad in gesprek te zijn met AVR om vervolgstappen te overwegen. De opties zijn een spoedappel of een bodemprocedure. Zij moeten hierover echter nog een beslissing nemen.

Een kwart van het afval dat in Nederland wordt verbrand komt uit het buitenland. Een groot deel hiervan komt uit het Verenigd Koninkrijk. In juni van dit jaar kondigde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een heffing op de import aan, dit moet een CO2-besparing opleveren van 0,2 miljoen ton. Het is één van de maatregelen om te voldoen aan het Urgenda-vonnis uit 2015, daarin staat dat Nederland uiterlijk volgend jaar de uitstoot met 25% moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990.

Lees hier de volledige uitspraak
en/of
Het artikel in het FD