‘Als Sluiskil niet naar de milieustraat komt, dan komt de milieustraat wel naar Sluiskil’

Als je zelf niet naar de milieustraat kunt, komt de milieustraat wel naar je toe. Met dit breed gedragen initiatief ,het hoogtepunt van enkele opschoondagen, zette de dorpsraad Sluiskil zaterdag in op een schoner dorp. ,, Spic en span moet het niet worden , maar als je ziet wat er aangevoerd wordt mag je zonder meer van een succes spreken.’’…lees verder

Bron: pzc.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.