“Alleen vrij toepasbare kwaliteit bodemas hoort thuis in een circulaire economie”

HVC en samenwerkingspartner Boskalis maken zich zorgen over de kwaliteit van bodemas. Bodemas is wat overblijft na verbranding van restafval. Deze maken zij in de bodemaswasinstallatie in Alkmaar schoon. Er ontstaat dan bouwstof die vrij toe te passen is als vervanger van zand, bijvoorbeeld in de fundering van wegen. Na het uitkomen van een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben HVC en Boskalis een persbericht uitgebracht. Deze kun je….lees verder

Bron: HVC Groep


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.