Alle gemeenten hebben een deelnemersovereenkomst met Nedvang

In 2013 is Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 van start gegaan en door middel van de deelnemersovereenkomst met Nedvang nemen gemeenten hier aan deel. Ondertussen heeft iedere gemeenten in Nederland een deelnemersovereenkomst met Nedvang afgesloten.

Vorig jaar zomer is Nedvang gestart met het afsluiten van deelnemersovereenkomsten. Dick Zwaveling: “Op 7 juni hebben we met de gemeente Rotterdam de eerste deelnemersovereenkomst afgesloten en is er een basis gelegd voor een duurzame samenwerking bij de inzameling en recycling van verpakkingsafval. De laatste handtekeningen zijn onlangs gezet, zodat we nu met alle gemeenten in Nederland een deelnemersovereenkomst hebben. Een prestatie waar wij trots op zijn”.

Vergoeding en Resultaten
Deelnemersovereenkomsten zijn ook voor gemeenten van groot belang. In ons online registratiesysteem ‘WasteTool’ geven gemeenten de inzamel- en recycleresultaten op en Nedvang zorgt op basis van deze gegevens dat gemeenten worden vergoed.

Op dit moment zijn de gemeenten druk bezig met het controleren van de maandopgaves van het afgelopen jaar zodat er een goede en accurate jaaropgave van 2013 wordt ingediend. Gemeenten hebben tot 1 april de tijd om deze opgaves te controleren en in te dienen. De aangeleverde cijfers worden gebruikt voor de rapportage over 2013.

Raamovereenkomst Verpakkingen II
In 2012 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen tot stand gekomen. Hierin hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven afspraken gemaakt over het dossier verpakkingen voor de periode 2013-2022. Hogere recyclingdoelstellingen en verduurzaming van verpakkingen zijn hierbij kernwoorden. Stichting Nedvang is de uitvoeringsorganisatie van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen in opdracht van het verpakkende bedrijfsleven richting gemeenten en afvalbedrijven.