Al honderd gemeenten tekenen deelnemersovereenkomst met Nedvang

Gemeenten nemen middels de deelnemersovereenkomst met Nedvang deel aan de Raamovereenkomst verpakkingen en leggen zo een vaste basis voor een duurzame samenwerking bij de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Op 17 juni is de eerste deelnemersovereenkomst met Nedvang getekend door de gemeente Rotterdam. Ondertussen hebben de eerste honderd gemeenten een deelnemersovereenkomst getekend

Eerste betalingen aan de gemeenten
Het tekenen van de deelnemersovereenkomst is voor zowel gemeenten als Nedvang van belang. Gemeenten leveren digitaal de inzamel- en recyclecijfers aan en Nedvang zorgt op basis hiervan ervoor dat de gemeente wordt vergoed. Door ondertekening van de deelnemersovereenkomst krijgen gemeenten kosten vergoed voor de inzameling van verpakkingsafval, zoals glas, papier en plastic. De eerste vergoedingen zijn in augustus al aan gemeenten uitgekeerd door stichting Afvalfonds Verpakkingen. De aangeleverde cijfers vanuit gemeenten gebruikt Nedvang onder meer voor de rapportage over de recycleresultaten.

Proces verloopt vlot
Voordat de deelnemersovereenkomsten kunnen worden ondertekend sturen de gemeenten de ingevulde registratieformulieren terug naar Nedvang. Volgens Mark Donders, manager inzameling en recycling, gaat het proces na het terug sturen van het formulier vlot en ligt de opgemaakte deelnemersovereenkomst snel klaar bij de betreffende gemeenten ter ondertekening. Aangezien al 75% van de 408 gemeenten gegevens hebben aangeleverd is de verwachting is dan ook dat na de zomervakantie nog meer getekende deelnemersovereenkomsten binnen komen.

Raamovereenkomst Verpakkingen II
In 2012 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen tot stand gekomen. Hierin hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven afspraken gemaakt over het dossier verpakkingen voor de periode 2013-2022. Hogere recyclingdoelstellingen en verduurzaming van verpakkingen zijn hierbij kernwoorden. Stichting Nedvang is de uitvoeringsorganisatie van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen in opdracht van het verpakkende bedrijfsleven richting gemeenten en afvalbedrijven.