Al 10 jaar Nederland van Afval naar Grondstof

Het nieuwe jaar van Nedvang begint traditiegetrouw met haar Nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar weer in Rotterdam op een unieke locatie, het Drijvend Paviljoen. Nedvangvoorzitter Ed Hamming nam de bezoekers in zijn speech kort mee in de stand van zaken na 10 jaar producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en gaf ook een vooruitblik voor het aankomende jaar.

In Nederland werd 10 jaar geleden de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen wettelijk vastgelegd. Dat leidde toen tot de oprichting van Nedvang (“Nederland Van Afval Naar Grondstof”). Inmiddels hebben producenten met de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen onder regie van het Afvalfonds Verpakkingen de recycling en verduurzaming van verpakkingen stevig doorontwikkeld.

Kwaliteit
Nedvang heeft in 2015 veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de monitoringscijfers en in controles in de huishoudelijke kunststofketen. Gemeenten waren volgens de nieuwe afspraken met ingang van het afgelopen jaar verantwoordelijk voor die hele keten en daarmee ook voor de kwaliteit. Hamming merkte op dat de discussies hierover het afgelopen jaar stevig waren, maar ook essentieel. Aan de manier waarop de kwaliteitscontroles in de toekomst worden uitgevoerd, wordt nu met alle partijen gewerkt. De controle van de huishoudelijke kunststofketen zal ook in 2016 veel aandacht krijgen, want dat is nodig om van al het gescheiden afval daadwerkelijk een grondstof te maken.

Inzameling
Met de campagne “Glas in ’t Bakkie” heeft Nedvang in 2015 veel Nederlanders aangesproken om glas gescheiden in te zamelen. De campagne zelf is positief en succesvol ontvangen, dit is echter nog niet in de inzamelresultaten terug te zien. Nedvang werkt daarom met de glassector aan een vervolgaanpak.

Hamming pleitte er voor dat, nu gemeenten door het VANG-programma zich erg richten op het terugdringen van restafval, er oog blijft voor een goede balans tussen doel en middelen. Zo vragen deskundigen uit de afvalsector zich af of de toenemende bronscheiding van blik wel een goede ontwikkeling is, gezien de al bestaande efficiënte terugwinning van metalen door afvalenergiecentrales.

Tot slot maakte Hamming gebruik van de gelegenheid om een aantal producten te promoten die Nedvang samen met andere partijen ontwikkelt, in het bijzonder de Recyclemanager app en het online educatieplatform ‘Aan de slag met afval’. Dit platform wordt over een maand gelanceerd.