AkzoNobel maakt deel uit van een belangrijk Nederlands samenwerkingsverband dat samen met het Canadese Enerkem onderzoek doet naar het gebruik van afvalstromen als grondstof voor de productie van chemicaliën en naar de ontwikkeling van faciliteiten voor het omzetten van afval in chemicaliën.

De samenwerking omvat partners uit de industrie en semi-overheidsinstanties die willen profiteren van de door Enerkem zelf ontwikkelde technologie voor het omzetten van afval in synthesegas – een algemeen gebruikte grondstof voor producten zoals methanol en ammoniak.

“Gezien de toenemende zorgen over de schaarste van grondstoffen en energie ontstaat een steeds grotere noodzaak tot innovatie en de ontwikkeling van minder traditionele oplossingen,” aldus Werner Fuhrmann, lid van het Executive Committee van AkzoNobel, verantwoordelijk voor Specialty Chemicals.

“Om deze innovaties te versnellen gaan wij strategische partnerschappen aan die zijn gericht op het vervangen van niet-hernieuwbare grondstoffen, wat belangrijke milieuvoordelen heeft.”

Het doel van de oorspronkelijke partners AkzoNobel, Enerkem, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), Groningen Seaports, Rotterdam Partners en Innovation Quarter, is om de cirkel rond te maken door afval om te werken tot bruikbare producten. De partners willen diverse lokale afvalstromen testen, met inbegrip van gemeentelijk restafval en agrarisch afval.

“Door synthesegas te maken uit afval ontstaat een duurzame en rendabele grondstof voor de chemische industrie wat volledig aansluit bij AkzoNobel’s Planet Possible-beleid voor duurzame fabricage” aldus Peter Nieuwenhuizen, Director of Innovation & Partnerships van AkzoNobel.

Vincent Chornet, President en CEO van Enerkem voegde daaraan toe: “Het doet ons genoegen om samen te werken met AkzoNobel en de andere partners om verder aan te tonen dat Enerkem koolstof uit niet-recyclebaar afval kan omwerken tot hernieuwbare chemicaliën. Deze chemische bouwstenen hebben in potentie talloze toepassingen. Met onze gezamenlijke inspanning voor de bouw van faciliteiten voor het omwerken van afval tot chemicaliën in Europa, lijkt de verschuiving naar een kringloopeconomie nu daadwerkelijk binnen bereik te komen.”

In veel gebieden blijft afval een probleem, en het wordt over het algemeen beschouwd als onderbenut voor de productie van chemicaliën. Het voordeel van het bewezen omzettingsproces van Enerkem is dat het een aanvulling vormt op bestaande technologieën zoals recycling en anaërobe afbraak.

Het doel is om een groep partners te creëren die allemaal een unieke bijdrage leveren – afvalverwerkers beschikken over de afvalgrondstoffen en verwerkingscapaciteit daarvan, financiële partijen voorzien in de financiële middelen, chemiebedrijven zorgen voor de verwerking tot een eindproduct en de verkoop aan klanten, en overheden faciliteren de regionale investeringen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom om aan de samenwerking deel te nemen.

De partners streven ernaar om in de komende twee tot drie jaar over een fabriek in Delfzijl of Rotterdam (of beide) te beschikken en zo de eersten te worden die deze nieuwe technologie in Europa gebruiken.