Akwadraat Consultancy en EXXELLUM bundelen de krachten

Per 1 juni 2017 worden de activiteiten van EXXELLUM formeel ondergebracht bij Akwadraat Consultancy. Daarmee wordt de kwaliteit gebundeld en de slagkracht vergroot om voor aanbestedende partijen een aantrekkelijk alternatief te bieden voor enkele dominante aanbieders in de markt.

Alle overheidsorganisaties dan wel overheidsgedomineerde organisaties hebben de plicht om, gebaseerd op drempelbedragen, hun inkopen aan te besteden. Dat levert voor de aanbestedende diensten als ook voor de inschrijvende partijen vaak veel werk op dat meestal geen dagelijkse kost is. Aanbesteden kost tijd en geld, en het lijkt vaak steeds meer op een ‘juridisch steekspel’. Dat geldt voor beide zijden, en (bijna) niemand is er echt blij mee. Helaas kunnen wij het Europese systeem niet veranderen, dus moeten wij proberen er op gepaste wijze mee om te gaan.

Wij kunnen daarin verlichting brengen op die onderdelen die u wenst. Wij noemen dat “Aantrekkelijker Aanbesteden”.

Akwadraat Consultancy kan met haar jarenlange ervaring zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvende partij adviseren en ondersteunen. Vanzelfsprekend nooit in hetzelfde traject.

Wat maakt onze inzet zoveel aantrekkelijker?

  • Door onze transparante aanpak weten de inschrijvers voorafgaand aan de feitelijke aanbesteding waaraan zij toe zijn en waarop zij beoordeeld worden. Naast het kostenaspect gaat het vooral ook om kwaliteit en duurzaamheid van de aangeboden oplossingen.
  • Door onze transparante aanpak hebben onze opdrachtgevers in de afgelopen 13 jaar nooit juridische bezwaarprocedures hoeven voeren inzake de (door ons voorgestelde) voorgenomen gunningen. Dat bespaart echt tijd en kosten!

Wat maakt onze inzet nog meer aantrekkelijk?

  • Wij zijn bekend met en hebben ervaring met verschillende alternatieve manieren van aanbesteden, zoals: Best Value Procurement c.q. Prestatie-inkoop, Innovatiegericht inkopen (concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure met onderhandeling, innovatiepartnerschap). Dat kan aanbesteden vaak aantrekkelijker maken.
  • Wij combineren in onze adviesgroep de procedurele kennis met de materiekennis, vaak in samenwerking met onze netwerkpartners.
  • Wij nemen duurzaamheid serieus.
  • Inruil van materiaal en materieel wordt meestal als optie of optionele wens meegenomen in het bestek; productie en logistiek worden op duurzaamheid getoetst;
  • Verwerking van materialen wordt (ook) beoordeeld op milieu-invloeden;
  • Inzameling wordt integraal bekeken (in samenhang met de overige inzameltaken).
Op welke wijze kunnen zo weinig mogelijk voertuigkilometers worden bereikt en kan toch maximale dienstverlening worden geboden?;
  • Wij kunnen, en dat is uniek in combinatie met het ondersteunen van aanbestedingstrajecten, ook de expiratie van uitlopende (expirerende) voertuigen en materieel verzorgen, als alternatief voor inruil (als optie in de aanbesteding). Als wij de expiratie mogen verzorgen, levert dat normaliter meer op dan de inruilwaarde bij een leverancier/dealer, en levert dat een korting op in onze begeleidingskosten. Bijkomend voordeel kan zijn, dat onze inzet op voorhand niets kost, maar dat onze inzet wordt betaald uit de (extra) opbrengst van verkoop via ons.
  • Wij hanteren een eerlijk dagtarief en declareren alleen de werkelijk bestede uren. Bij onderschatting van de benodigde tijd ligt (een deel van) het risico bij ons.

Praktijktesten zijn in onze optiek een prima instrument om de laatste onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. Maar vanwege de kans op subjectiviteit zien we de praktijktest meer als verificatiemogelijkheid dan als dominant beoordelingscriterium.

Wilt u de aanbestedingsprocedures ook inhoudelijk én financieel aantrekkelijker maken, neem dan vrijblijvend contact op met Akwadraat Consultancy.

www.akwadraat.nl
Lourens Aalders, 06-54776041, aalders@akwadraat.nl
Ruud Duivis, 06-50645202, duivis@akwadraat.nl