Afvalzorg opent locatie in Maastricht

Op 14 juli overhandigde GroenLinks wethouder Gerdo van Grootheest van gemeente Maastricht de sleutel van de Industrieweg 4 aan Hans Teunissen van Afvalzorg. De in het plangebied Belvédère gelegen locatie meet ruim 4 hectare en is bestemd voor de recycling van afval. De gemeente Maastricht heeft een geschikte nieuwe eigenaar gevonden in het ervaren bedrijf Afvalzorg. Afvalzorg wil het terrein ontwikkelen voor hoogwaardige duurzame recycling en verwerking van diverse afvalstromen. Per 1 september 2016 kunnen bedrijven en gemeenten uit de regio hun afvalstromen op de nieuwe locatie laten verwerken. Een duurzame ontwikkeling voor afval én milieu in Maastricht en omstreken.

Afvalzorg opent hiermee haar twaalfde operationele locatie in Nederland en was al langer op zoek naar een locatie om haar dienstverlening in Limburg uit te breiden. Deze zomerperiode worden voorbereidende werkzaamheden verricht en wordt het terrein opgeruimd. Vanaf 1 september 2016 kunnen gemeenten en bedrijven onder andere hun groen, grond, hout en bouw- en sloopafval brengen. Door de ontwikkeling van het nieuwe Noorderbrugtracé wordt de nieuwe Afvalzorg locatie medio 2017 optimaal bereikbaar.

Tweede locatie in Limburg
Op het terrein aan de Industrieweg 4 werden voorheen ook recyclingactiviteiten uitgevoerd. Nadat het terrein twee jaar leeg stond, heeft de gemeente Maastricht een zorgvuldige keuze gemaakt voor de nieuwe eigenaar. Afvalzorg heeft met haar 11 locaties verspreid over Nederland veel ervaring met de recycling van afvalstromen. Ook Limburg is voor Afvalzorg bekend terrein. Sinds 1997 is het bedrijf actief op haar locatie in Brunssum met het recyclen en tijdelijk opslaan van afvalstromen en het maken van nieuwe grond- en groenproducten.