Afvalwater, vervuild regenwater, waterrecycling

Afvalwatertechniek NB Milieu

Je treft Afvalwatertechniek NB Milieu BV op stand nr. E107 tijdens de Vakbeurs Recycling

Afvalwatertechniek bouwt de afgelopen maanden aan waterzuiverings-systemen, ook voor een groot aantal recycling bedrijven zoals RENEWI, Bulk Terminal Zeeland, Daly Plastic Zutphen, Wenau Heerenveen en Roefs uit Puurs België, en doet dat al sinds 1989. De nadruk van de systemen ligt vooral op het her-gebruik van het afvalwater voor secundaire toepassingen zoals bijvoorbeeld spoelen, koelen, wassen en stofbestrijding. Daarna wordt er pas gekeken hoe het overtollige water geloosd kan worden.

Mike Voesten van Afvalwatertechniek; “We houden het afvalwater zo lang als mogelijk binnen de bedrijfs-processen, en waarderen de kwaliteit op, zodat het zonder grote proces-aanpassingen hergebruikt kan worden. Met behulp van gecertificeerde systemen bufferen en behandelen we het water, zodat er conform de laatste milieu-eisen opgeslagen en geloosd wordt. Hierbij besteden we natuurlijk veel aandacht aan de bodem- en oppervlaktewaterbescherming. ”

Afvalwatertechniek past bij zijn oplossingen een stappenplan toe om zowel de investeringskosten en exploitatielasten zo laag als mogelijk te houden, hierbij met de gebruikersvriendelijkheid als belangrijk aandachtspunt.

“Uw afvalwater is onze zorg”

Bekijk meer informatie op afvalwatertechniek.nl