Afvalstoffenheffing stijgt in 2019 met 4,4%

Konden wij vorige week nog melden dat de gemiddelde afvalstoffenheffing over 2018 is gedaald met 1,1%. Nu wijzen de vooruitzichten voor 2019 op een forse stijging van gemiddeld 4,4%. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 111 gemeenten. Na jaren van licht dalende tarieven gaan huishoudens voor het eerst in tien jaar meer betalen voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

Opvallend zijn de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten. In Enkhuizen is de rekening met €418 maar liefst twaalf keer zo hoog als in Nijmegen.

Oosterhout grootste stijger
De gemeente Oosterhout verhoogt de afvalstoffenheffing met maar liefst 31% van €252 naar €329. Volgens deze gemeente kon een lastenverhoging tot nu toe worden voorkomen door eigen financiële reserves aan te spreken, maar volgend jaar is dit niet langer mogelijk.

In totaal verhoogt 15% van de gemeenten volgend jaar de afvalstoffenheffing met meer dan 10%. De lasten stijgen ook sterk in de gemeenten Oldebroek met 21% (+ €45) en Simpelveld met 19% (+ €43).

In zeven van de onderzochte 111 gemeenten daalt de afvalstoffenheffing volgend jaar. Grootste dalers zijn de gemeenten Gouda met -17% (€57) en Aalten met -12% (€20). Gemiddeld betalen huishoudens volgend jaar €257 aan afvalstoffenheffing, dit jaar was dat €246.

Fiscale vergroening
Belangrijkste oorzaak voor de lastenverzwaring is de hogere rijksbelasting die gemeenten vanaf 2019 betalen voor het storten en verbranden van afval. De verhoging van €13 naar € 31 per ton afval heeft als doel het storten en verbranden van afval financieel te ontmoedigen en hergebruik te bevorderen. Deze prijsverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Bron: Vereniging Eigen Huis