Afvalstoffenbelasting verder verhoogd naar €32,12

In het belastingplan voor 2019 heeft de regering besloten om per 1 januari 2019 de afvalstoffenbelasting fors te verhogen van € 13,21 naar €31,39 per ton.

Op het laatste moment heeft de Tweede Kamer via een amendement het storten van dakbedekking van asbestcementplaten onder voorwaarden vrijgesteld van belasting. De hierdoor misgelopen opbrengsten worden gecompenseerd door de afvalstoffenbelasting verder te verhogen met 73 cent tot €32,12. De vrijstelling geldt alleen voor asbestcement dakplaten die door een gecertificeerd bedrijf zijn verwijderd. Het asbest wat gemeenten via de milieustraten inzamelen, valt dan ook waarschijnlijk niet onder deze vrijstelling….lees verder

Bron: NVRD 23-11-2018 13:57