Afvalsector roept op tot overleg over klimaatplannen

CO2-heffing pakt uit als platte heffing

Een CO2-heffing remt in de afval- en recyclingsector duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven. “Het lijkt erop dat we de enige sector zijn die een platte heffing opgelegd krijgt over een niet te vermijden uitstoot. Burgers en bedrijven produceren immers restafval dat nu eenmaal verwerkt moet worden”, stelt voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Afvalbedrijven in een eerste reactie op het vanmiddag gepresenteerde klimaatakkoord. “We willen hierover in gesprek met de overheid, zodat we samen kunnen voorkomen dat de aangekondigde heffing zijn doelvoorbijschiet.”

De afval- en recyclingsector onderschrijft de klimaatdoelstellingen van het kabinet en neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om verdere reductie van CO2. De sector staat klaar om nog veel meer te investeren in CO2-afvang, maar nog onduidelijk is hoe de overheid deze investeringen ondersteunt. Een eerste installatie wordt momenteel al gebouwd. Hiermee verdwijnt de CO2 niet meer in de lucht, maar kan het geleverd worden aan de glastuinbouwsector, die op zijn beurt geen fossiele brandstoffen meer hoeft te gebruiken voor de productie van CO2.