AfvalRIS wordt hét planning- en containerbeheersysteem van HMS

Haagse Milieu Services (HMS) gaat gebruik maken van AfvalRIS. De oplossing wordt hét planning- en containerbeheersysteem van HMS. De organisatie kiest voor de slimme oplossing van GMT omdat zij het belang inziet van een goed planning- en containerbeheersysteem, voor nu en in de toekomst.

AfvalRIS is een software oplossing voor professionele reinigingsdiensten. De software biedt onder andere mogelijkheden voor het integreren van mobiele devices , automatiseren van milieustraten, apps, internet oplossingen, planning, het beheren van ondergrondse containers en route optimalisatie.

‘HMS zocht een betrouwbare planningsmodule voor de inzameling van huisvuil, het beheren van ondergrondse containers en het ophalen van grofvuil. Men wilde een systeem waar alles inzit, inclusief een afvalkalender. AfvalRIS bleek perfect in dit plaatje te passen’, vertelt accountmanager Menno Koper.

Omdat het aantal ondergrondse containers in Den Haag groeit, vindt HMS het belangrijk om het beheer van deze containers goed te organiseren. ‘AfvalRIS is in staat om ondergrondse containers van verschillende leveranciers (en dus ook vaak met verschillende systemen) te beheren. Daarnaast kan de oplossing van GMT communiceren met alle andere aanwezige systemen binnen HMS.’

‘De implementatie vindt gefaseerd plaats’, aldus Koper. ‘We verwachten dat de eerste test voor de planningsmodule in september 2014 wordt gedaan, zodat de module in begin oktober 2014 live kan gaan. Fase 2 ronden we eind 2014 af. Dan is het de bedoeling dat de containerbeheermodule volledig operationeel is.’

Haagse Milieu Services (HMS) is een publiek private samenwerking tussen Van Gansewinkel – Overheidsdiensten en de gemeente Den Haag. HMS verzorgt binnen de gemeente Den Haag de inzameling van huishoudelijk restafval, gft-afval, grof huishoudelijk afval, glas, papier en textiel en is verantwoordelijk voor de exploitatie van drie afvalbrengstations, plaagdierbestrijding en gedurende de winterperiode de gladheidbestrijding.