Afvalinzameling en dienstverlening van de RAD Hoeksche Waard scoort een 8 bij bewonersonderzoek

In mei 2017 is een bewonersonderzoek over de afvalinzameling en dienstverlening van de RAD Hoeksche Waard uitgevoerd. Naar ongeveer 1400 huishoudens is een enquête verstuurd, waarvan in totaal 428 bewoners hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De gemiddelde tevredenheid wordt gewaardeerd met een 8.

De bewoners is gevraagd naar de afvalstromen die zij gescheiden aanbieden. Uit het onderzoek is gebleken dat gemiddeld genomen 94% van de bevraagden het afval gescheiden aanbiedt. Bovendien geeft 80% van de bevraagden aan te hebben bespaard op de afvalstoffenheffing, vanwege het Goed Scheiden Loont systeem. Bewoners vinden dat de frequentie van het inzamelen van het PMD – afval is verbeterd. Daarnaast zijn zij zeer tevreden over het gebruiksgemak en de beschikbaarheid van de Kroonringen.

De bewoners complimenteren de RAD over de professionaliteit en klantvriendelijkheid van de medewerker bij de inzameling van het afval!

De resultaten van het bewonersonderzoek zijn vergeleken met de resultaten van een landelijke benchmark (waaraan 45 gemeenten hebben deelgenomen). Daaruit is naar voren gekomen dat de RAD ontzettend goed presteert ten opzichte van de overige gemeenten. Dit is over de gehele dienstverlening het geval! De RAD onderscheidt zich met name op het gebied van de PMD-inzameling en de service- en klantvriendelijkheid.
De RAD Hoeksche Waard is ontzettend trots op deze resultaten!