Afvalindustrie kritisch over digitale transformatie: 60% geeft zichzelf een onvoldoende voor het succesvol toepassen van nieuwe technologie

Op de foto (v.l.n.r.): Antonis Mavropoulos, ISWA CEO en Mark Abbas, CMO AMCS GROUP

De afvalindustrie is erg kritisch op het succes van hun eigen digitale transformatie, zo blijkt uit de ‘Digital Transformation Barometer 2018’ van AMCS.  Vooral als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën, zoals route optimalisatie, online klantportals en het toepassen van Business Intelligence geeft men zichzelf een onvoldoende. En dat terwijl 64% van de deelnemers een groei van het IT-budget verwacht. 20% verwacht zelfs een toename van meer dan 5%.

Digitale innovatie cruciaal voor toekomstig succes
Ruim 80% van de deelnemers – of het nu de gemeenten zijn of commerciële afvalbedrijven – gelooft dat digitale innovatie belangrijk is voor het succes van de organisatie. Bovenaan de prioriteitenlijst staat het verhogen van de klanttevredenheid (73%) en het verbeteren van de productiviteit (72%). Daarnaast noemt meer dan de helft (52%) ook nog het verbeteren van duurzaamheid. Met stip het grootste zorgpunt van de directies daarbij zijn de processen: zowel harmonisatie als ook de digitalisering van bedrijfsprocessen. Verouderde IT-systemen, papieren administraties en een veranderingsgezinde cultuur liggen daarbij vaak in de weg.

Succesdrivers voor digitale transformatie in de afvalindustrie.
“Uit het onderzoek blijkt dat er vijf aspecten van belang zijn om digitaal succesvol te worden”, aldus Mark Abbas, Chief Marketing Officer van AMCS. “Behalve betrokken medewerkers en een management team dat mensen de ruimte geeft om te innoveren, is tevens een diepgaand begrip van de digitale trends en ontwikkelingen in de eigen keten van groot belang. Daarnaast komt het er ook op aan dat nieuwe technologie slim binnen de organisatie wordt toegepast en dat de besluitvorming geschiedt op basis van (betrouwbare) data”.

Digital Transformation Monitor
Deelnemers aan het onderzoek is gevraagd de eigen organisatie aan de hand van stellingen te beoordelen op deze vijf aspecten. Op een schaal van 1-10 was de gemiddelde score een 6,3. Met een mager zesje is er nog behoorlijk ruimte voor verbetering.

Key findings uit de benchmark

  1. Digitale transformatie vereist leiderschap in verandermanagement
    Uit de resultaten van onze enquête wordt duidelijk dat leiders in de afvalindustrie zich bewust zijn van het belang van de ‘zachte’ factoren, zoals leiderschap en betrokken medewerkers.
  2. Het digitale onderdeel van de transformatie is de echte uitdaging
    De ‘hardere’ transformatie drivers ‘BI/ data science’ en ‘toepassen van nieuwe technologie’ blijken echter nog uitdagender te zijn. 60% van de respondenten gaf zichzelf een onvoldoende als het gaat om het toepassen van opkomende technologieën. De scores voor bedrijfsinformatie waren iets beter, maar nog steeds geeft bijna de helft (45%) zichzelf een onvoldoende.
  3. Legacy-systemen vormen de grootste uitdaging voor succesvolle digitale transformatie
    Voor 54% van de ondervraagden vormen legacy-applicaties en -systemen nog steeds een belangrijke barrière voor het volledig implementeren van een digitale transformatie.

Wat doen koplopers anders?
Uit de benchmark komt volgens Mark Abbas een zeer interessante groep koplopers naar voren. “Deze groep pakt de digitale transformatie heel anders aan en stelt andere prioriteiten dan de rest. Zij werken inmiddels grotendeels papierloos, hebben de facturatiesystemen gedigitaliseerd en hebben voor klanten self-service webportals beschikbaar. Ook bij andere digitale technieken en toepassingen zie je eenzelfde beeld: RFID, GPS Monitoring, Route Optimalisatie en de inzet van tablets worden vaker genoemd”.

De nabije toekomst staat vooral in het teken van data naar informatie. Met behulp van analytics en BI wordt onder meer het rendement van routes en opdrachten direct inzichtelijk. De interactie met onderaannemers wordt geoptimaliseerd door informatie digitaal uit te wisselen. Ook bredere investeringen in digitale facturatie en betalingen en het papierloos kantoor brengen die toekomst dichterbij.

Over AMCS
AMCS noemt zichzelf ‘Digital Warriors’ en stuurt aan op een praktische invulling van innovaties die de circulaire economie stimuleren op weg naar een duurzamere toekomst. Wij geloven dat de digitale transformatie de belangrijkste stap is naar een simpelere en optimaler afvalverwerkingsproces en de waardeketen van afval. De digitale transformatie is geen revolutie, maar een stap-voor-stap proces dat leidt naar meer efficiëntie en een lagere kost-van-afval.

AMCS heeft een cloud-based software platform wat is ontwikkeld om het hele afvalverwerkingsproces van begin tot eind te standaardiseren en te optimaliseren. Het stelt gemeentes en afvalverwerkende organisaties in staat om slimmer, naadloos en digitaler samen te werken.

Over het onderzoek
Het afval van vandaag is de grondstof van de toekomst. Samenwerking en versimpeling van de waardeketen is essentieel voor vooruitgang en waardecreatie. Een circulaire economie is geen kostenpost maar een mogelijk groeipotentieel. Technologie, ICT en big data spelen een belangrijke rol bij de nieuwe standaarden in duurzaamheid. Met de ‘Digital Transformation Barometer 2018’ heeft AMCS onderzocht welke prioriteiten er op de directieagenda staan van gemeentes en commerciële inzamelaars in Europa en de VS. Daarnaast wilden we weten wat de grootste uitdagingen zijn op het gebied van de digitale transformatie in het operationele proces en of er een een groot verschil in de digitale volwassenheid is binnen doelgroep. Onder de respondenten zijn bedrijven met meer dan 250 werknemers goed vertegenwoordigd. Ruim de helft van alle deelnemers heeft meer dan 50 voertuigen voor afvalinzameling.

Van het onderzoek is een uitgebreid rapport verschenen. Deze is hier gratis te downloaden