De plasticindustrie zegt zich grote zorgen te maken om een tekort aan grondstoffen voor de productie van plastic. Niet alleen is het aanbod teruggelopen, ook de toegenomen vraag zorgt ervoor dat er naar verluidt een tekort is aan grondstof om voldoende nieuw plastic te kunnen produceren.

Het Afvalfonds Verpakkingen roept de kunststofindustrie op om daar waar mogelijk gebruik te maken van gerecycled plastic voor de productie van nieuwe producten en verpakkingen. Hiermee kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. “Wij doen in Nederland ons best om zoveel mogelijk plastic verpakkingsafval te recyclen,” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. “Dit doen we met zijn allen – de consument, gemeenten, afvalinzamelaars en – verwerkers – op kosten van het verpakkend bedrijfsleven. Het zou een mooie stimulans zijn als de plasticindustrie minder plastic maakt uit aardolie en meer inzet op het gebruik van gerecycled plastic. Ook de overheid kan hierin een aanjagende rol spelen door circulair in te kopen en daarbij het gebruik van gerecycled materiaal als voorwaarde te stellen.”

De recycling van 1 ton plastic verpakkingen levert CO₂-reductie op van 2,5 ton. In 2019 werd in Nederland 299.000 ton plastic verpakkingsafval gerecycled. Als de vraag naar gerecycled materiaal toeneemt, zal ook de waarde stijgen. Op dit moment is het goedkoper om plastic uit aardolie te produceren. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Met verpakkingen is Nederland al goed op weg: in 2019 werd 81% van alle verpakkingen gerecycled.