Afvalcontainers melden zichzelf als ze bijna vol zijn

BWaste winnaar innovatieve aanbesteding van Cure Afvalbeheer
Alle 1.200 afvalcontainers in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard krijgen een sensor die meldt dat de container bijna vol is. Cure Afvalbeheer kan de containers daardoor slimmer leegmaken: containers raken niet meer overvol met alle overlast van dien en het aantal ritten van de vrachtwagens wordt minder. Cure Afvalbeheer werkt bij de toepassing van dit systeem samen met BWaste, leverancier van innovatieve afvaloplossingen.

Door deze slimme verbetering maken de containers van Cure Afvalbeheer straks deel uit van het ‘internet of things’: de containers zijn online verbonden met de planningssoftware. Dit systeem draagt er aan bij dat Cure efficiënter kan werken, minder verkeersbewegingen hoeft te maken, waardoor het schoner en veiliger wordt op straat. Bovendien is het voor Cure niet meer nodig om strikt binnen ieder van de drie gemeenten apart in te zamelen*.

Innovatieve aanbesteding
Volgens Menno Beukema, directeur van BWaste, is het unieke van deze samenwerking dat het waarschijnlijk de grootste in zijn soort is. ‘Geen enkele andere afvalbeheerder in Nederland, misschien wel Europa, past het meten van de vullingsgraad toe in alle verzamelcontainers. Cure loopt hier echt mee voorop. En samen met BWaste zet het zichzelf op de kaart als een uiterst innovatieve organisatie in de afvalmarkt.’

Afvalcontainer geeft een signaal
Op korte termijn start BWaste met het plaatsen van de sensoren in de afvalcontainers in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard (alle gemeenten van het verzorgingsgebied van Cure). De vullingsgraadmeter peilt continu hoeveel afval er in een container zit. Via een simkaart geeft de sensor deze meetresultaten door naar de planning van Cure Afvalbeheer. Met één druk op de knop worden de containers die bijna vol zitten en dus geleegd moeten worden in een route voor de vrachtwagen gezet. Het resultaat: geen volle containers meer, minder vuilniszakken naast de container, efficiëntere ritten voor de chauffeur en dus een schonere en veiligere leefomgeving.

 

[vc_button title=”Meer over BWaste International” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/bwaste-international/”]