Afvalbeheersbijdrage voor batterijen en accu’s algemeen verbindend verklaard

Bedrijven die draagbare batterijen en accu’s produceren of importeren zijn vanaf 22 oktober 2018 verplicht om bij te dragen aan het inzamelsysteem voor batterijen en accu’s. Vanaf die datum gaat namelijk een algemeen verbindendverklaring (AVV) gelden. De aangesloten bedrijven bij Stichting Batterijen voldoen al aan de eisen uit de AVV.

Ruim twintig jaar geleden ging de wettelijke producentenverplichting in voor producenten van batterijen en accu’s. Dat betekent dat sinds die tijd alle producenten (fabrikanten en importeurs) die batterijen en accu’s op de Nederlandse markt brengen, verplicht zijn deze ook weer in te zamelen en te recyclen. Om dit efficiënt te regelen – tegen een redelijk kostenniveau – richtten de producenten een collectief op: Stichting Batterijen, met als uitvoeringsorganisatie Stibat. Inmiddels zijn ruim 900 producenten aangesloten.

Algemeen verbindendverklaring (AVV)
Stibat heeft namens Stichting Batterijen een aanvraag voor een AVV van het bestaande inzamelsysteem voor draagbare batterijen en accu’s ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze is door de staatssecretaris op 22 oktober 2018 definitief verbindend verklaard voor een periode van 5 jaar. De AVV vormt de financiële basis voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en dient ter financiering van het inzamel- en verwerkingssysteem voor batterijen en accu’s.

Strengere handhaving
Bedrijven die draagbare batterijen en accu’s produceren of importeren zijn door de AVV verplicht om bij te dragen aan de kosten van het systeem. Er wordt strenger gehandhaafd of bedrijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voldoen zij niet, dan kan dit resulteren in een boete opgelegd door het Ministerie. De AVV zorgt zo voor een goed functionerend en veilig inzamelsysteem; een gelijk speelveld voor alle bedrijven die gezamenlijk bijdragen. Voor de al aangesloten bedrijven bij Stichting Batterijen verandert er niets. Zij voldoen immers al aan de eisen uit de AVV.

Over Stibat
Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stibat op om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. In meer dan tweeëntwintig jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 24.000 inleverpunten op bij winkels en scholen. Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen en accu’s. Kijk voor meer informatie over Stibat en de producentenverplichting op www.stibat.nl.