Van den Noort BV

van-den-noort-afvalgidsVan den Noort biedt een passende oplossing voor inzameling van alle mogelijke soorten afval. In samenspraak met de opdrachtgever worden de behoeften en verwachtingen met betrekking tot de soort en de hoeveelheid afval in kaart gebracht. Vervolgens bekijken beide partijen gedurende een proefperiode of het maatwerk aansluit bij de praktijksituatie. Dat deze formule werkt, blijkt uit het sterk toegenomen aantal opdrachtgevers. Van den Noort werkt voor klanten van groot tot klein en onderhoudt langer dan 25 jaar relaties in verschillende branches. Dit bevestigt het vertrouwen van deze bedrijven in de werkwijze. Het zijn deze bedrijven aan wie Van den Noort de stevige positie in de afvalmarkt dankt.

Transport, inzameling en verwerking van bedrijfsafval, bouw en sloopafval, hout, glas, groenafval, kca, puin, ijzer en papier.

Nieuws van/over Van den Noort BV

Contact

Van den Noort BV
Adres: De Slof 36, 5107 RJ DONGEN
Tel : 0162 -37 25 54
Fax: 0162 – 37 25 55
E-mail: info@vandennoort.nl
URL: www.vandennoort.nl

Offerte / vragen aan Van den Noort BV