Veolia Papier Recycling Nederland

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons op een andere manier om te gaan met restmaterialen. Reststromen uit productieprocessen zijn geen ‘afval’, maar vormen een waardevolle bron voor grondstoffen. Dat is het principe van ‘urban mining’.

Het vraagt specialistische kennis om die grondstoffen te delven en hun waarde optimaal te benutten. Veolia heeft alle kennis, ervaring en onderzoekkracht die nodig zijn om voor verschillende grondstofstromen de juiste circulaire modellen te ontwikkelen. Welke materialen of producten u ook aanbiedt, Veolia garandeert dat de maximale restwaarde eruit wordt gehaald.

Nieuws van/over Veolia Papier Recycling Nederland

Contact

Veolia Papier Recycling Nederland BV
Proostwetering 30, 3543 AG Utrecht
Tel : 030 – 8 906 706
Fax: 030 – 8 906 799
E-mail: info@veolia.nl
URL: www.veolia.nl

Offerte / vragen aan Veolia Papier Recycling Nederland