Omega Containertransport Den Haag BV

omega-containertransport-afvalgidsVoor de inzameling van bedrijfsafval beschikken wij over een groot arsenaal containers, varierend van 240 ltr rolcontainer tot 40 m³ afzetcontainers. Gesloten 6 en 10 m³ afzetcontainers. Ook kan gebruik worden gemaakt van perscontainers.

Bedrijfsafval wordt in principe in een vaste frequentie op vaste dagen ingezameld. Het is desgewenst mogelijk bedrijfsafval in te zamelen op afroep.

Afhankelijk van de aard en de samenstelling van het bedrijfsafval, wordt het meestal verbrand. Soms wordt het ook, na bewerking, ingezet als secundaire brandstof.

Nieuws van/over Omega Containertransport

Contact

Omega Containertransport Den Haag
Adres: Postbus 16010, 2500 BA Den Haag
Tel : +31(0)70 – 389 08 24
Fax: +31(0)70 – 380 92 11
E-mail:  info@omegacontainers.nl
URL:  www.omegacontainers.nl

Offerte / vragen aan Omega Containertransport