Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA

“De coöperatie is het businessmodel van de toekomst.”

Midwaste is de vereniging die haar leden ziet als partners en opkomt voor hun materiële belangen.

Er zijn in Nederland behoorlijk wat bedrijven die een coöperatie structuur hebben. Met deze populaire laagdrempelige ondernemingsvorm bieden wij potentiele partners de kans toe te treden tot een collectief dat samen optrekt bij zowel inkoop van materialen als bij de afzet van herbruikbare restproducten.

De leden werken voor zichzelf, maar hebben een gemeenschappelijk doel. Zo wordt het mogelijk iets te bereiken wat individueel niet mogelijk leek. Denk aan meer economische macht en schaalvoordelen.

Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter maken. Zonder winstoogmerk. De winst is het maximale resultaat voor alle partners in ons netwerk.

Contact

Coöperatieve vereniging midwaste milieu ua
Adres: Schieweg 99, 2627 AT Delft
Tel : +31(0)15 251 1950
Fax: +31(0)15 251 1959
E-mail:  info@midwaste.nl
URL:  www.midwaste.nl

Nieuws van/over Midwaste