Renewi Klok

Renewi Klok is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afvalinzameling en afvalrecycling.
Vanuit Rotterdam zamelen wij bijna alle denkbare afvalstoffen in. Op het eigen sorteercentrum wordt het afval gesorteerd en bewerkt en zodoende geschikt gemaakt voor hergebruik, grondstof of brandstof voor groene energie.

Klok ContainersBij Renewi Klok kunt u o.a. terecht voor:
► Inzamelen, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed, huishoudelijk afval, glas, hout, papier/karton, kunststoffen, metalen en swill;
► Inzamelen, transporteren en verwerken van gevaarlijk afval, zoals chemicaliën, KGA, afgewerkte olie en garage of ziekenhuisafval;
► Verhuur van afzetcontainers;
► Verhuur van pers- en opslagcontainers;
► Fabricage, onderhoud en lediging van bovengrondse en (semi-) ondergrondse (pers-)containers;
► Evenementenreiniging

Vooruitstrevend in Total Care dienstverlening. Renei Klok en de overige Renewi-bedrijven zijn afvalverwerkingsbedrijven die méér doen dan alleen het afval transporteren van bedrijven naar een overslagstation. Renewi Klok levert een totaalpakket aan diensten op afvalgebied.

In totaal geven wij 96% van het ingezamelde afval weer een nuttige bestemming.

Contact

Renewi Klok
Adres: Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam
Telefoon: 010 – 492 92 92
Fax: 010 – 432 28 86
E-mail: info@klokcontainers.nl
URL: www.klokcontainers.nl

Renewi nieuws

Offerte / vragen aan Renewi Klok