Afval volledig CO2-neutraal bij Milieu Service Nederland

Tijdens de inzameling en de verwerking van uw afvalstromen, komt het broeikasgas CO2 vrij. Milieu Service Nederland b.v. zorgt ervoor dat de uitstoot van CO2 zo beperkt mogelijk is door voorkoming en hergebruik van afval.

De hoeveelheid CO2 die overblijft compenseren ze door te investeren in een project voor verschillende Keramische bedrijven in de Amazone. Ovens die nu branden op onder andere rijstvliesjes en notenschillen werden voorheen gestookt op de gekapte bomen uit het Amazone Regenwoud. Door uw CO2 te compenseren en de lokale bevolking deze biomassa aan te bieden als primaire brandstof levert Milieu Service Nederland b.v. een bijdrage aan het reduceren van de schadelijke uitstoot van broeikasgassen, aan het behouden van de prachtige Amazone en het stimuleren van de economie in ontwikkelingslanden.

In dit project profiteert dan ook niet alleen het milieu, het regenwoud en de biodiversiteit, maar ook de lokale bevolking. Dit laatste is essentieel voor het draagvlak en de houdbaarheid van dergelijke projecten. Mensen werken in een fabriek die nu gemakkelijker kan stoken, in een betere leefomgeving en er hoeft bovendien geen gevaarlijke houtkap meer verricht te worden.

Het bedrijf levert zo haar bijdrage aan een duurzamere samenleving. De United Nations (UN) hebben dit project goedgekeurd. Het project wordt regelmatig gevolgd en getest volgens de zogenaamde CDM-methodieken. Het voldoet daarmee aan zowel ze de technische als de sociale vereisten die gesteld zijn door de UN.