Afval scheiden kan tot mooie dingen leiden

Robert Oosting gaat op zijn knieën voor Cora-Yfke Sikkema Foto: United Photos

Afval scheiden kan tot mooie dingen leiden. Dat lieten Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden, en Cora-Yfke Sikkema, wethouder duurzaamheid, woensdag 14 januari jl. zien in het Stadhuis. Met een ter plaatse gerycyelde plastic ring ging de directeur op zijn knieën voor de wethouder. Met hun ‘verloving’ bezegelden zij hun gezamenlijke inspanning om het percentage afval dat gescheiden wordt aangeboden te verhogen. Om Haarlemmers te stimuleren afval te scheiden is de campagne ‘De tafel van X’ gelanceerd.

”Het huidige scheidingspercentage is 37%, dat moet in 2016 zeker 45% zijn”, benadrukte wethouder Sikkema. “Waarom willen we dat? We willen niet dat grondstoffen verloren gaan, we moeten met z’n allen vooruit denken en zuinig zijn op wat we hebben. En: het scheiden van afval levert geld op en maakt ons minder afhankelijk van grondstoffen die steeds schaarser worden!”

Afval is waardevol
Toeschouwers konden na deze actie zelf een gerecyclede ring maken van plastic afval. De campagne wil laten zien dat elke kilo afval die we gescheiden inzamelen een waardevolle grondstof is die we kunnen hergebruiken, recyclen of nuttig toepassen. Zo kan van plastic dus een ring worden gemaakt, van oud papier een nieuwe lamp en sinaasappelschillen worden verwerkt tot compost.

Campagne afvalscheiding
De campagne gebruikt daarvoor De tafel van X. De tafel van X laat met een simpele (X) vermenigvuldiging zien welke producten van gescheiden afval kunnen worden gemaakt. Via www.detafelvanx.nl kunnen Haarlemmers elkaar inspireren en tips geven om afval te scheiden. Op deze website zijn ook korte filmpjes te vinden over het recyclingproces van papier en plastic.