AED’s geplaatst op diverse locaties Dusseldorp Groep

De afgelopen weken zijn er op diverse locaties van Dusseldorp automatische externe defibrillatoren (AED) geplaatst. In nauwe samenwerking met Achterkamp Bedrijfsopleidingen zijn de apparaten aangeschaft en zijn diverse medewerkers van Dusseldorp getraind in het gebruik van de AED.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een veelgehoorde uitspraak wanneer het gaat om preventie en veiligheid. Mensen voorbereiden op situaties die hopelijk nooit voorkomen en de verantwoording voor eigen mensen en omgeving. Allemaal redenen die Dusseldorp uiteindelijk ertoe hebben aangezet om voor 13 locaties een AED aan te schaffen en medewerkers te trainen in het gebruik van een AED.

“De beslissing om AED’s aan te schaffen, is op een zeker moment genomen” vertelt Jos Middelkoop, arbeidsrisico- en projectmanagementspecialist van de Dusseldorp Groep. “Pas dan start de zoektocht naar een geschikte leverancier. Met Jan Achterkamp hebben we al jarenlang goed contact en een prima ervaring. Niet alleen verzorgen zij voor ons EHBO, BHV en VCA opleidingen, ook een stuk maatwerk is Achterkamp niet vreemd. Om bij hen de vraag voor AED’s neer te leggen, was voor ons dan ook voor de hand liggend.”

“Het leveren van materiaal voor die momenten waar wij mensen voor opleiden, is zeker niet onze belangrijkste activiteit maar behoort vanzelfsprekend tot onze mogelijkheden. In onze opleidingen gebruiken we deze apparaten natuurlijk wel om een zo reëel mogelijke situatie na te bootsen. Dat Dusseldorp vergelijkbare AED’s ook via ons aanschaft, bevestigt het partnerschap dat beide bedrijven nastreven en hebben opgebouwd de aflopen jaren” aldus Theo Cuijpers, directeur van Achterkamp Bedrijfsopleidingen.

“Dusseldorp wil met praktijkopleiders werken die ook meedenken met ons bedrijf. We willen trainingen die toegespitst zijn op onze praktijk zodat we onze mensen voorbereiden op concrete situaties. Daarvoor is een flexibele opleider nodig die ook op locatie kan opleiden. Al ruim 12 jaar werken we met Achterkamp, dat is niet zomaar! De inbreng van deskundigheid door hen is van wezenlijk belang om de opleiding de juiste inhoud en vorm te kunnen geven” aldus Middelkoop. “De docenten die bij Achterkamp werken, hebben een ruime praktijkervaring en weten de juiste snaar te raken. De trainingsbereidheid van onze medewerkers is dan ook hoog.”

“Wij hopen dat Dusseldorp de AED’s nooit hoeft te gebruiken. Maar mocht een noodgeval zich voordoen, dan zijn de juiste hulpmiddelen voorhanden en de mensen goed getraind. Hiermee kunnen we met elkaar levens redden, daar doen we het voor!” besluit Cuijpers.